Limoo studio

موشن گرافی اپلیکیشن آنتی گرام

موشن گرافی اپلیکیشن آنتی گرام

موشن گرافی اپلیکیشن آنتی گرام درمورد یک آپ موبایلی پیامرسان می‌باشد و این موشن گرافی برای گوگل پلی طراحی شده. در این موشن گرافی از موارد سه بعدی و طراحی سه بعدی از جمله مدل سازی و ریگ کردن استفاده شده است . در این موشن گرافی تاکید بر ضد فیلتر بودناست پس این آپ با شکستن قفل روی گوشی این امر را نشان می‌دهد. مورد بعدی که برای کارفرما مهم بود نشان دادن تماس تصویری موجود در این نرم افزار بود که ما آن را با نشان دادن شخصیت های مختلف دستگاه مختلف به تصوری کشیدیم. آخرین موضوع مورد تاکید کارفرما داشتن حالت روح در نرم افزار آنتی گرام بوده است که ما آن را با پرواز شخصیت اصلی یه صورت روح و تعجب همه نشان دادیم.