Limoo studio

موشن گرافی شاپچی

موشن گرافی شاپچی

موشن گرافی شاپچی به سفارش وبسایت شاپچی طراحی شده ، در این موشن سعی شده در زمان کم  موارد اصلی مد نظر مشتری بوده اعم از ورود کالا از خارج از کشور در اوج کرونا اشاره بشود. همچنین مشتری محترم خواستار این موضوع بودند که نشان دهیم کالا برای انواع سلیقه ها می‌باشد که ما این موضوع را با نشان دادن خانواده‌های خوشحال از دریافت بسته و در  صحنه آخر که همزمان با نشان دادن لوگو ساختمانی نشان داده می‌شود که  انواع سلیقه ها در آن گنجانده شده  و از دریافت بسته خود شادمان هستند  ، مورد بعدی که سعی شده در این موشن گرافی طراحی شود رنگ سازمانی شاپچی است که رنگ زرد می‌باشد . روال موشن گرافی یکدست بوده و اتفاقات پشت سر هم به صورت پیوسته و بدون وقفه رخ می‌دهند تا کاربر از تماشای آن احساس خستگی نکند.