Limoo studio

لوگوی شرکت نیل تاک

لوگوی شرکت نیل تاک

در این لوگو برای که شرکت صادرات و واردات خشکبار کار شده است. در این لوگو سعی شده طبق نظر و خواسته مشتری و خلاقیت طراح  ، نشانه ای از همکاری و رو راستی را به مشتری القا دهیم. دلیل این طراحی نیز  سمبلی از نقطه آغاز این برند یعنی کشمش که توسط برگ مو نشان داده می شود است.