Limoo studio

لوگو سالن زیبایی پانولیا

لوگو سالن زیبایی پانولیا

لوگو این مجموعه که سالن زیبایی مو می باشد با توجه به اسم برند که مربوط به نوع خاصی از گوزن است طراحی شده است و نماد هایی مثل ماه که نشان زیبایی می باشد در آن به کار رفته است.