Limoo studio

لوگو سافتی ناب

لوگو سافتی ناب

ضمینه فعالیتهای این شرکت در حوزه  نرم افزاری و کد نویسی می باشد ، در این لوگو نشانه های ” < > ” که از نماد کد نویسی هستند با حرف s ترکیب شده و رنگ سبز و سیاه و سفید که رنگ هایی در ضمینه تکنولوژی و کدنویسی هستند در آن استفاده شده است.