Limoo studio

کارت ویزیت دیزاینر

کارت ویزیت دیزاینر

 در این کارت از اسم رضا کریمی اسفاده شده و با نماد هایی مدرن در پشت کار و مینیمال بودن این طرح با کمترین مشخصات و بیشترین کارایی در سایز مربع ارائه شد.